کارشناسی ارشد 98

زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 98
10 خرداد 1398
با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو و وقوع سیل در برخی مناطق کشور، زمان آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد سال ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور از روزهای پنجشنبه ۵ و جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ به پنجشنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد ۹۸ موکول شد.
اشتراک در کارشناسی ارشد 98
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال