کارت به کارت

افزایش سقف کارت به کارت شتابی و درون بانکی- 29 آبان
اخبار ایران
30 آبان 1399
بانک مرکزی جهت کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا، سقف کارت به کارت شتابی و درون بانکی را افزایش داد.