کارت‌خوان کارت ملی هوشمند

 نصب کارت‌خوان کارت ملی هوشمند در شعب بانکی
اخبار ایران
08/09/1399 - 23:52
وزیر ارتباطات از برنامه ریزی برای نصب کارت‌خوان کارت ملی هوشمند در شعب بانکی برای حذف کپی گرفتن از کارت و تشخیص هویت افراد به عنوان یکی از کاربری های فراگیر دولت الکترونیکی خبر داد.