کاربرد فیبر نوری

 با استفاده از کابل های فیبرنوری زلزله را شناسایی کنید!
شاهراه اطلاعات
01 آبان 1396
اگر تا به حال تصور می‌کردید که کابل‌های فیبرنوری تنها برای دسترسی به اینترنت و انتقال داده قابل استفاده هستند، سخت در اشتباه بودید.