کاربردهای نسل پنجم شبکه های ارتباطی

سرانجام زمان سلام گفتن به 5G فرا رسید
موبایل
پرونده ویژه
24/12/1397 - 09:15
G، به‌آرامی در حال نزدیک و نزدیک‌تر شدن به سمت ما است. فناوری‌ای که یک ابر اتصال، مافوق سریع را با خود به ارمغان خواهد آورد. 5G در مقایسه با سایر فناوری‌های رایج منحنی رشد به‌نسبت سریعی داشته و در...