کارآفرینی در کودکی

داستان زندگی ثروتمندانی که از خانه شروع کردند
موفقیت و کارآفرینی
07 مهر 1396
آیا فکر می‌کنید برای ثروت‌مند شدن حتما نیاز به کار در یک شرکت معتبر دارید؟ آیا تصور شما از ثروتمندان بچه پولدارهایی هستند که تمام دارایی خود را از پدرشان به ارث برده‌اند؟ آیا نا امید شده‌اید؟ نگران...
۷ درس آموزنده از یک کارآفرین ۷ ساله
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
31 خرداد 1396
آیا هنوز منتظر لحظه مناسبی هستید که کار خود را به عنوان یک کارآفرین آغاز کنید؟ اگر نجنبید ممکن است جدیدترین نسل از شما عبور کند و جلو بزند.