کابل زوج به هم تابیده

آشنایی با کابل زوج به هم تابیده (Twisted-Pair)
حمیدرضا تائبی
فناوری شبکه
27/11/1398 - 16:20
کابل زوج به هم تابیده (Twisted-Pair) شامل جفت سیم‌های رنگی به تابیده شده‌ای هستند که هر کدام قطر 0.4 تا 0.8 میلی‌متر دارند. در این مقاله به بررسی انواع کابل زوج به هم تابیده (STP و UTP)، مقایسه آن‌ها...