ژل جلوگیری از خونریزی

این ژل خون‌ریزی شما را بلافاصله قطع می‌کند
سبحان عطار
عصرشبکه
07/11/1393 - 15:46
خون‌ریزی اعضای بدن یکی از مشکلات جدی در حوزه پزشکی است که در بسیاری موارد به از دست رفتن جان بیماران منجر می‌شود. از گذشته در سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی علمی، تخیلی شاهد استفاده از ابزارهایی بوده‌...