چگونه وارد سایت همگام شوم؟

چگونه وارد سایت همگام شویم؟
اخبار ایران
24 شهريور 1400
سامانه همگام دانش آموزی یکی از سایت‌های کاربردی آموزش و پرورش بوده که دانش‌آموزان می‌توانند با ورود به پورتال همگام مدارس خود تمامی فعالیت‌های آموزشی را در آن انجام دهند. در ادامه به راهنمای ثبت نام...