چند وظیفگی ذهنی

باید زمان را مدیریت کنیم یا خودمان را؟
حمیدرضا تائبی
دیدگاه و یاداشت
01 فروردين 1398
اگر با اطرافیان خود درباره پدیده‌ای به نام زمان صحبت کنید، تقریبا همه آن‌ها به شما خواهند گفت وقت کمی برای انجام کارهای روزانه خود دارند و انجام بسیاری از کارها را به روز بعد موکول می‌کنند. برخی از...