چاپ سه بعدی اندام

چگونه فناوری چاپ سه‌بعدی جان ما را نجات خواهد داد؟
محسن آقاجانی
شاهراه اطلاعات
16 مهر 1395
هنوز انسان‎های بیمار و ناامید بنا به دلایلی، نمی‎توانند از پزشکی پیشرفته آن‌گونه که باید بهره‎مند شوند. کسانی که در انتظار اهدای عضو هستند، باید در فهرست‎های طولانی منتظر باشند و اگر سرانجام...