چاپگر زیستی

سه سال فعالیت و تلاش، حالا به ثمر نشسته و محققان ایرانی موفق شدند تا نمونه اولیه چاپگرهای زیستی پرینت سلول را تولید کنند. این چاپگر در پژوهشگاه و آینده بیمارستان‌ها کاربرد خواهد داشت.
اشتراک در چاپگر زیستی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال