پیش فروش خودروهای داخلی

قیمت خودروهای داخلی مدل 97 در بازار تهران
08 بهمن 1396
ورود خودروهای تولید داخل با مدل 97 هم تاکنون نتوانسته رکود ایجاد شده در بازار را از بین ببرد و فروشندگان برای ماه جاری چندان حسابی باز نکرده و چشم به روزهای اسفندماه دارند تا شاید معاملات رونق بگیرد.
اشتراک در پیش فروش خودروهای داخلی
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال