پیام رسانهای داخلی

شرایط فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی اعلام شد!
بهنام علیمحمدی
اخبار ایران
16/06/1395 - 10:47
امیر خوراکیان، معاون مرکز ملی فضای مجازی برنامه‌های مورد‌نظر شورای‌عالی فضای مجازی را برای فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی اعلام کرد. خوراکیان با تاکید بر حمایت از هر پیام‌رسان داخلی که ظرفیت فنی...