پورت‌ USB

حافظه فلشی که تنها در چند ثانیه همه چیز را خاکستر می‌کند
حمیدرضا تائبی
امنیت
18/09/1395 - 00:50
اگر به خاطر داشته باشید نزدیک به یک سال قبل درباره حافظه فلشی برای شما نوشتیم که در عرض چند ثانیه قادر بود یک سامانه کامپیوتری را از کار بیاندازد. در حالی که دانگل USB قبلی ساخت یک طراح روسی بود،...