پنهان سازی بدافزار

در کنفرانس بلک‌هت 2017 چه گذشت؟
حمیدرضا تائبی
امنیت
27/07/1396 - 21:45
کنفرانس بلک‌هت 2017 همچون سال‌های گذشته به‌مدت چهار روز در اواخر ماه جولای برگزار شد. دو روز اول این کنفرانس به بحث‌های آموزشی و فنی اختصاص داشت و دو روز پایانی به بررسی آسیب‌پذیری‌ها و دستاوردهای...