پلاک منطقه آزاد

تبدیل خودرو پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی- از سال 1400
اخبار ایران
20 دى 1399
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از امکان تبدیل پلاک اروندی به پلاک ملی خبر داد. در ادامه به تبدیل خودرو پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی در سال جدید اشاره شده است.