پسماند الکترونیکی

هر ایرانی در سال 7 کیلوگرم زباله الکترونیکی تولید می‌کند!
بهنام علیمحمدی
شاهراه اطلاعات
05/08/1394 - 14:25
صنعت و فناوری، دو کلید واژه حیاتی و موتور محرک اقتصاد جهان است. پیشرفت فناوری در سال‌های اخیر رشد شتابانی داشته و همه از این اتفاق خوشحال‌اند. امروزه به لطف فناوری می توانیم بیشتر کارهای روزمره...