پرواز انفرادی

جت‌پک؛ ابزاری برای تجربه پرواز انفرادی
امین رضائیان
پرونده ویژه
23/12/1395 - 13:15
شور و اشتیاق بشر نسبت‌به پرواز کردن یک مقوله دیرین محسوب می‌شود. به‌صورت کلی سه دسته از جانداران به‌طور طبیعی قادر به پرواز کردن هستند که متاسفانه ما انسان‌ها جزء این سه دسته نیستیم! این سه دسته شامل...