پرواز

بسیاری از مردم بر این باور هستند که در حین پرواز و زمانی که هواپیما در آسمان قرار دارد، دیگر امکان استراق‌سمع ارتباطات امکان‌پذیر نیست و آن‌ها به راحتی قادر به مبادله داده‌ها هستند. اما باید بدانید حتا زمانی که در هواپیما نشسته‌اید، سازمان‌ها باز هم این توانایی را دارند تا از روی زمین به ردیابی فعالیت‌های شما بپردازند، اما این‌کار چگونه امکان‌پذیر است؟
اشتراک در پرواز
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال