پردازش ابری در ایران

با انواع سرویس‌های ابری و ارایه‌دهندگان آن در ایران آشنا شوید
حمیدرضا مازندرانی
فناوری شبکه
پرونده ویژه
06/06/1397 - 11:55
در این گزارش به سراغ تعدادی از ارائه‌دهندگان سرویس‌های ابری در ایران رفتیم و از آن‌ها تقاضا کردیم در ارتباط با سرویس‌هایی که ارائه می‌دهند و نقاط قوت و ضعفشان برایمان بگویند. پاسخ‌هایی که داده‌شده از...