پرداخت لیست بیمه در سایت تامین اجتماعی

چگونه لیست بیمه را در سایت تامین اجتماعی بارگزاری و پرداخت کنیم
اخبار ایران
31/02/1398 - 21:37
سازمان تامین اجتماعی مدتی است امکان انجام قسمتی از فعالیت‌های مربوط به شرکت‌ها، ادارات و افراد را به‌صورت الکترونیکی از طریق وب‌سایت خود فراهم کرده است که یکی از این فعالیت‌ها بارگزاری و پرداخت لیست...