ویژگی گوروتین زبان گو

Node.JS یا Golang توسعه‌دهندگان کدامیک را انتخاب می‌کنند؟
حمیدرضا تائبی
کارگاه
برنامه نویسی
21 ارديبهشت 1397
Node.Js یکی از محبوب‌ترین گزینه‌هایی است که برای ساخت برنامه‌های بک‌‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبان گو نیز در قالب یک زبان توسعه محبوب به سرعت در حال محبوب شدن است. اما کدامیک بهتر هستند، Node...