وزارت آموزش و پرورش

نحوه برگزاری امتحانات دانش‌آموزان در سال تحصیلی 99- 1400
اخبار ایران
12/09/1399 - 12:59
برگزاری امتحانات دانش‌آموزان به روش مجازی یا حضوری و نحوه سنجش دانش‌آموزان در آزمون‌ مجازی سوالاتی است که این روزها از سوی دانش‌آموزان و معلمان مطرح می‌شود.