ورود به دنیای برنامه نویسی

چگونه به دنیای برنامه‌نویسی وارد شویم؟
مهسا قنبری
پرونده ویژه
08/03/1401 - 15:55
نرم‌افزارها به‌سرعت در حال تکامل هستند و شباهت کمی به نرم‌افزارهای دو دهه گذشته دارند. در آن سوی داستان، صنعت فناوری اطلاعات به‌شدت نیازمند متخصصانی است که آشنایی کامل با جدیدترین مهارت‌های توسعه نرم...