والینگ

والینگ: نسل جدیدی از حملات سایبری!
حمیدرضا تائبی
امنیت
23 شهريور 1395
در دنیای امنیت اطلاعات، همیشه قاعده‌ای کلی وجود دارد. شرکتی امنیتی، یک مکانیزم امنیتی می‌سازد و چندی بعد مجرمان سایبری ابزاری برای گذر از این مکانیزم امنیتی طراحی می‌کنند. شاید در گذشته درباره فیشینگ...