هیدروژل

روبات نامریی ماهیان را به آ‌رامی شکار می‌کند
حمیدرضا تائبی
روبات
23/11/1395 - 23:53
روبات هیدروژلی که از سوی پژوهشگران موسسه MIT طراحی شده است به سادگی و بدون آن‌که قربانی از وجود آن با خبر شود، قادر است ماهی‌ها را شکار کند.