هک دستیار دیجیتال

 روشی منحصر به فرد برای هک دستیاران صوتی
حمیدرضا تائبی
امنیت
28 آذر 1394
سیری، ممکن است دستیار شخصی شما باشد؛ اما صدای شما تنها صدایی نیست که به سیری فرمان می‌دهد. به تازگی، یک گروه از محققان فرانسوی کشف کرده‌اند که وقتی از طرف یک هکر، برای سیری، دستوری ارسال می‌شود؛...