هوش مصنوعی در اعماق

هوش مصنوعی در اعماق
هرمز پوررستمی
دیدگاه و یاداشت
19/11/1402 - 13:45
ماهیگیر پیر به‌همراه همسرش در یکی از سواحل آلوده اسپانیا زندگی می‌کند. هر روز صبح سوار قایق می‌شود و به دریا می‌زند تا بتواند از میان ماهی‌هایی که روزبه‌روز کم‌تر می‌شوند، چندتایی را با تور دستی خود...