هوش مصنوعی داده محور

هوش مصنوعی داده محور و عملکرد آن به چه صورتی است؟
حمیدرضا تائبی
دانش کامپیوتر
هوش مصنوعی
27/06/1402 - 11:45
هوش مصنوعی داده‌محور (Data-Centric Artificial Intelligence) که برخی منابع آن‌ را Data-Driven Artificial Intelligence نیز توصیف می‌کنند به استفاده از داده‌ها به عنوان محور اصلی در فرایند تصمیم‌گیری و...