هوشمندسازی 5G

یادگیری ماشینی در خدمت شبکه‌های 5G
حمیدرضا مازندرانی
فناوری شبکه
23/12/1396 - 11:15
یک راه برای کاستن از پیچیدگی ایجاد شده در طراحی شبکه نسل پنجم (5G) در ارتباط با نرخ گذردهی، تأخیر، تعداد کاربران تحت پوشش و...، اعمال هوش مصنوعی در دل شبکه است. یک نمونه در این زمینه شبکه‌های...