هوشمندسازی ارتباطات نسل پنجم

یک راه برای کاستن از پیچیدگی ایجاد شده در طراحی شبکه نسل پنجم (5G) در ارتباط با نرخ گذردهی، تأخیر، تعداد کاربران تحت پوشش و...، اعمال هوش مصنوعی در دل شبکه است. یک نمونه در این زمینه شبکه‌های خودسازمان‌دهنده است که در این متن آن را معرفی و جزئیات مرتبط با آن را بیان خواهیم کرد.
اشتراک در هوشمندسازی ارتباطات نسل پنجم
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال