هوشمندسازی ارتباطات نسل پنجم

یادگیری ماشینی در خدمت شبکه‌های 5G
حمیدرضا مازندرانی
فناوری شبکه
23 اسفند 1396
یک راه برای کاستن از پیچیدگی ایجاد شده در طراحی شبکه نسل پنجم (5G) در ارتباط با نرخ گذردهی، تأخیر، تعداد کاربران تحت پوشش و...، اعمال هوش مصنوعی در دل شبکه است. یک نمونه در این زمینه شبکه‌های...