هم بندی فیزیکی شبکه چیست

تفاوت هم‌بندی (توپولوژی) فیزیکی و منطقی شبکه چیست؟
علی حسینی
فناوری شبکه
06/09/1399 - 06:20
در شبکه‌های رایانه‌ای، هم‌بندی‌ها یا توپولوژی‌ها را می‌توان به دو نوع «هم‌بندی‌ یا توپولوژی فیزیکی» و «هم‌بندی‌ یا توپولوژی منطقی» تقسیم کرد. هم‌بندی‌ فیزیکی، ساختار فیزیکی اتصالات بین گره‌های شبکه...