هش گراف

فناوری دفتر کل توزیع‌شده به چند گروه اصلی تقسیم می‌شود؟
حمید نیک‌روش
کارگاه
28/04/1401 - 13:05
عرضه ارز دیجیتال بیت‌کوین بر مبنای فناوری زنجیره بلوکی باعث شد فناوری مذکور به یک‌باره مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. امروزه کاربردهای زنجیره بلوکی محدود به امور مالی غیرمتمرکز نیست و به حوزه‌های...