هزینه اپراتورها

در مسیر نسل پنجم شبکه‌های موبایل
حمیدرضا مازندرانی
پرونده ویژه
15/12/1397 - 07:55
هر نسل فناوری شبکه‌های موبایل فرصت‌های جدیدی را برای بازیگران عرصه مخابرات فراهم می‌سازد. با این حال، زمانی‌که نسل چهارم (4G) در حوالی سال 2009 عرضه شد، اپراتورها آن میزان سودی را که در نسل‌های قبل...