هدیه عید قربان همراه اول

هدیه همراه اول به مناسبت عید قربان و غدیر
اخبار ایران
22/04/1401 - 16:48
همراه اول بمناسبت دهه ولایت از عید قربان تیرماه بسته ترکیبی ده روزه با تخفیف ویژه برای مشترکین دائمی و اعتباری و انارستان در نظر گرفته است. در ادامه به راهنمای فعالسازی این بسته‌ی ترکیبی همراه اول...
هدیه همراه اول به مناسبت عید قربان و غدیر
اخبار ایران
29/04/1400 - 21:23
بسته‌های ویژه اینترنت و مکالمه همراه اول به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیر، مختص مشترکان دائمی، اعتباری و انارستانی ارائه شد. در ادامه به بسته‌های ویژه اینترنت و مکالمه همراه اول عید قربان و غدیر،...