هدیه ایرانسل و روز خبرنگار

هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز خبرنگار
اخبار ایران
17/05/1400 - 15:27
ایرانسل به مناسبت روز خبرنگار، بسته اینترنت ویژه یک‌ساله برای تمامی خبرنگاران مورد تأیید معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد فعال می‌کند.