نور

اتفاقی بزرگ در دنیای علم: تولید نور مایع!
اخبار جهان
30/03/1396 - 00:59
برای نخستین بار در تاریخ علم؛ فیزیکدانان موفق شدند نور مایع را در دمای اتاق معمولی تولید کنند.
کتاب‌خوانی را بدون باز کردن کتاب تجربه کنید!
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
26/06/1395 - 15:50
سامانه جدیدی که از سوی MIT ارائه شده است، این قابلیت را در اختیار شما قرار خواهد داد تا یک کتاب را بدون آنکه نیازی به باز کردن آن ضرورتی داشته باشد، مطالعه کنید.
آیا ساخت روباتی زنده با سلول‌های قلب یک موش سرآغازی بر وحشت است؟
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
26/05/1395 - 04:05
خبری که به تازگی منتشر شده است، نشان می‌دهد، پژوهش‌گران دانشگاه هاروارد یک لقمه‌ماهی (stingray) سایبورگ شده را با استفاده از سلول‌های قلب یک موش ساخته‌اند. حرکت این لقمه‌ماهی در زیر آب با استفاده از...