نقشه‌برداری از جاده‌

تولید نقشه جاده‌ها فرآیندی دشوار و ملال‌آور است. حتی با وجود تصاویر هوایی جاده‌ها، هنوز هم بسیاری از شرکت‌ها، جاده‌ها را در این عکس‌ها به‌طور دستی ردیابی می‌کنند. همین امر سبب شده که بخش زیادی از جاده‌‌های دنیا در نقشه‌های دیجیتال وجود نداشته باشند.
اشتراک در نقشه‌برداری از جاده‌
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال