نقاشی روی خودرو

گالری عکس: نقاشی‌های فوق‌العاده روی ماشین‌های کثیف
شایان حدادی
گالری عکس
03/02/1396 - 14:39
بعضی‌ها با تمسخر به ماشین کثیف شما نگاه می‌کنند و بعضی‌ها خودروی شما را یک بوم نقاشی می‌بینند. اگر در موسکو زندگی می‌کنید، ماشین کثیف شما همیشه یک هدف است. مهم نیست که راضی باشید یا نباشید!