نرخ ارزی

بانک مرکزی فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرد
اخبار ایران
10/04/1397 - 21:22
بانک مرکزی از 21 فروردین ماه سال جاری در راستای سیاست جدید ارزی اتخاذ شده به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، به کالاهای ثبت سفارش شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده...