ناگفته‌های کارآفرینی

 10 درس از کارآفرینان موفق که شما را شگفت زده می‌کنند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
13 آبان 1396
بازخوردهای دریافت شده از کارآفرینان موفق ثابت می¬‌کند که آن‌ها به ندرت از باورهای عامیانه پیروی می‌‌کنند. آیا آمادگی آن را دارید که خارج از چارچوب یعنی متفاوت و غیرمعمول فکر کنید؟