نانوروبات‌‌

نانوروبات‌های هدایت‌کننده دارو در بدن انسان ساخته شدند!
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
21/06/1395 - 04:05
پژوهش‌گران نانوروبات‌های زیستی را طراحی کردند که در آزمایش‌های اولیه موفق شدند داروها را به‌طور دقیق و مستقیمی در بدن آزاد کنند. این پژوهش روزی خواهد توانست به بیماران کمک کند تا فرآیند آزادسازی...