نانوروبات‌‌

نانوروبات‌های هدایت‌کننده دارو در بدن انسان ساخته شدند!
حمیدرضا تائبی
شاهراه اطلاعات
21 شهريور 1395
پژوهش‌گران نانوروبات‌های زیستی را طراحی کردند که در آزمایش‌های اولیه موفق شدند داروها را به‌طور دقیق و مستقیمی در بدن آزاد کنند. این پژوهش روزی خواهد توانست به بیماران کمک کند تا فرآیند آزادسازی...