نانوروبات‌‌

نانوروبات‌های هدایت‌کننده دارو در بدن انسان ساخته شدند!
21 شهريور 1395
پژوهش‌گران نانوروبات‌های زیستی را طراحی کردند که در آزمایش‌های اولیه موفق شدند داروها را به‌طور دقیق و مستقیمی در بدن آزاد کنند. این پژوهش روزی خواهد توانست به بیماران کمک کند تا فرآیند آزادسازی داروها در بدن خودشان را کنترل کنند.
اشتراک در نانوروبات‌‌
توسعه و پشتیبانی توسط : ایران دروپال
پشتیبانی توسط ایران دروپال