میزان حقوق 97

میزان افزایش حقوق و دستمزد سال 97 چه‌قدر است؟
اخبار ایران
23/01/1397 - 14:25
در نشست تعیین دستمزد ۹۷، با توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حقوق و دستمزد نهایی حداقلی بگیران و دستمزد سایر سطوح مزدی سال 97 تعیین شد.
جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 97
اخبار ایران
14/01/1397 - 19:00
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در سال 1396 حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای 30 روز کاری را یک میلیون و 114 هزار و 140 تومان تعیین کرد، اما میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی یعنی شاغلانی که بیش از...