مولد

۱۱ تفاوت آدم‌های مشغول با آدم‌های خلاق
هرمز پوررستمی
موفقیت و کارآفرینی
23 آبان 1394
چند سال پیش، یک روز را با کیلیان جورنت مرد شماره یک کوه‌نوردی جهان گذراندم. او در مورد تفاوت‌های زندگی در کوه‌ها و شهر‌ها برایم گفت. کیلیان بیشتر عمر خود را در کوه‌ها گذرانده است و سال بعد هم تصمیم...