موفق شدن

۷ ترفند زندگی‌های شاد و موفق
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
03/08/1395 - 10:25
چرا با وجود آن که سخت کار می‌کنیم، نتیجه چندانی نمی‌گیریم؟ ممکن است بابت کاری که می‌کنیم خوب دستمزد بگیریم، و ممکن است از کار کردن و بودن در کنار همکارانمان لذت ببریم. اما اکثر ما، سخت‌تر و بیشتر از...