مهندس نانو فناوری

چگونه به یک مهندس نانوفناوری تبدیل شویم؟
شاهراه اطلاعات
01/09/1402 - 13:40
نانوفناوری، یکی از حوزه‌های کاربردی و مهم علم است که با سرعت نور در حال پیشرفت است. نانوفناوری، علم مهندسی و فناوری پردازش در مقیاس نانومتر و تولید مولفه‌های مختلف از طریق کنترل اندازه و شکل است...