مهندس بزرگ داده ها

چگونه می‌توانیم به یک مهندس داده‌ تبدیل شویم؟
پرونده ویژه
17/10/1396 - 13:05
برای آنکه بتوانید شغلی در حوزه بزرگ داده‌‌ها پیدا یا حتی چنین شغلی را برای خود خلق کنید، کار چندان ساده‌ای پیش رو ندارید. برای دستیابی به چنین شغلی به مطالعه بسیار، نظارت مستمر بر آگهی‌های استخدامی،...