مهارت‌های نرم مادرانه

چرا اکثر مادران می‌توانند کارآفرین باشند
مهسا قنبری
موفقیت و کارآفرینی
04/05/1396 - 11:22
امروزه که کار و فعالیت شکلی نو به خود گرفته است و به سوی خوداشتغالی و خودکارفرمایی پیش می‌رود، کارآفرینی و کارآفرینان می‌توانند نقش کلیدی در توسعه جوامع داشته باشند و در این میان موفقیت زنان کارآفرین...