مهارت‌های نرم

چگونه بر مشکل عدم اعتماد به نفس غلبه کنیم؟
حمیدرضا تائبی
عصرشبکه
12/01/1401 - 06:25
در این مقاله قصد داریم به شکل کوتاه در مورد اصطلاح نام آشنای اعتماد به نفس صحبت کنیم، با این‌حال، به جای آن‌که به صحبت‌های کلیشه‌ای اشاره کنیم، به سراغ مربی معروف دیوید کلی رفتیم تا نقطه نظر او در...